Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Stichting Passend Onderwijs Pluim kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Uw voor- en achternaam
– Naam en leeftijd van uw kind
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Stichting Passend Onderwijs Pluim verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te kunnen nemen en om de Passend Onderwijs Pluim aan u toe te zenden. In deze mail vragen wij u dan ook om akkoord m.b.t. publicatie van de uitreiking.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Stichting Passend Onderwijs Pluim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Stichting Passend Onderwijs Pluim verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Stichting Passend Onderwijs Pluim worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stichting Passend Onderwijs Pluim (info@passendonderwijspluim.nl).