Passend Onderwijs Pluim aanvragen

Je vraagt online de oorkonde aan via deze pagina. Jouw aanvraag wordt in behandeling genomen, waarna een de Passend Onderwijs Pluim digitaal naar je wordt toegestuurd. Deze kun je zelf printen in kleur (minstens op A4 formaat) en invullen. Een mooie lijst erom en overhandigen maar!

Het is mooi als je een datum en een moment kan kiezen dat er veel mensen bij elkaar zijn en zo veel aandacht te kan geven aan degenen die de POP hebben verdiend. Zorg dat er iemand het moment filmt en fotografeert. Het is immers een waardevol moment om te delen en te laten zien dat als je denkt in mogelijkheden en samenwerkt, niemand buitengesloten hoeft te worden. Zo kan iedereen zich ontwikkelen, groeien, samen met anderen. Wie weet worden zo meer mensen ervan bewust dat ook zij iets kunnen betekenen voor anderen, op bijvoorbeeld hun eigen werk, binnen hun eigen (sport-)vereniging of opleiding.

Je kunt ook de media op de hoogte stellen van de uitreiking. Denk ook aan mensen uit de gemeente, zoals de wethouder Mens en Samenleving en/of de burgemeester. Ook die zijn vaak trots als in hun gemeente organisaties en mensen zijn die zich inzetten voor een inclusieve samenleving.
De stichting Passend Onderwijs Pluim vraagt in de bevestiging om toestemming om informatie over de nominatie en uitreiking te kunnen plaatsen op sociaal media en op de website van de Passend Onderwijs Pluim. Het betreft dan de naam van de organisatie of persoon die de pluim ontvangen heeft, de reden van de uitreiking en eventueel beeld erbij. Voordat wij tot plaatsing overgaan, wordt expliciet toestemming aan jou/via jou gevraagd of de inhoud van de tekst en beeld akkoord zijn. Zo niet, dan passen wij dat aan naar wens van jou.
Geef je er de voorkeur aan om een ambassadeur van de stichting Passend Onderwijs Pluim bij de uitreiking uit te nodigen, dan kun je hiervoor een mail sturen naar info@passendonderwijspluim.nl.